فروشگاهی در باب عموم نیازمندی به فن هایی که در دانشگاه, کار و ... ممکن است برای یک مهندس (الکترونیک , مکانیک , هوافضا ,عمران ,مواد و...) پیش بیاید.

تماس باما

ارتباط با ما :


E-mail:fanyab.filesell@gmail.com

Fax:02189786576