فروشگاهی در باب عموم نیازمندی به فن هایی که در دانشگاه, کار و ... ممکن است برای یک مهندس (الکترونیک , مکانیک , هوافضا ,عمران ,مواد و...) پیش بیاید.

کتاب Routing Algorithms in Networks-on-Chip

کتاب Routing Algorithms in Networks-on-Chip Routing Algorithms in Networks-on-Chip By Masoud Danashtalab, Maurizio Palesi (auth.), Maurizio Palesi, Masoud Daneshtalab (eds.) ترجمه عنوان: الگوریتم های مسیر یابی در شبکه های بر روی تراشه موضوع کتاب:  NOC سال :  2014 ناشر:  Springer-Verlag New York ویرایش:  1 فرمت: PDF صفحه:  410 زبان:  انگلیسی شابک /ISBN: 978-1-4614-8273-4, 978-1-4614-8274-1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب Applied electromagnetics and electromagnetic compatibility

کتاب Applied electromagnetics and electromagnetic compatibility Applied electromagnetics and electromagnetic compatibility By Dipak L. Sengupta, Valdis V. Liepa   ترجمه عنوان : الکترومغناطیس کاربردی و سازگاری الکترومغناطیسی موضوع کتاب: Physics, Electricity and Magnetism سال: 2006 ناشر: Wiley فرمت:PDF صفحه: 511 زبان: انگلیسی شابک/ISBN: 9780471165491, 0471165492 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

Digital Integrated Circuit Design: From VLSI Architectures to CMOS Fabrication

Digital Integrated Circuit Design: From VLSI Architectures to CMOS Fabrication Digital Integrated Circuit Design: From VLSI Architectures to CMOS Fabrication By Hubert Kaeslin  ترجمه عنوان: مجتمع دیجیتال طراحی مدار: از VLSI معماری به ساخت CMOS موضوع کتاب: Technique, Electronics, VLSI سال: 2008 ناشر: Cambridge University Press ویرایش: 1 فرمت: pdf صفحه: 879 زبان: انگلیسی شابک/ISBN: 0521882672 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

کتاب Handbook of Blind Source Separation: Independent Component Analysis and Applications

کتاب Handbook of Blind Source Separation: Independent Component Analysis and Applications Handbook of Blind Source Separation: Independent Component Analysis and Applications By Pierre Comon, Christian Jutten   ترجمه عنوان: هندبوک جداسازی کور منابع: مستقل جزء تجزیه و تحلیل و برنامه های کاربردی موضوع کتاب: Mathematics, Applied Mathematics سال: 2010 ناشر: Academic Press ویرایش: 1 جلد: صفحه: 825 زبان: انگلیسی شابک/ISBN: 0123747260, 9780123747266 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

کتاب Optical Fiber Communication Systems with MATLAB

کتاب Optical Fiber Communication Systems with MATLAB Optical Fiber Communication Systems with MATLAB® and Simulink® Models, Second Edition By Binh, Le Nguyen   ترجمه عنوان: سیستم های فیبر نوری ارتباط با MATLAB® و مدل Simulink®، چاپ دوم موضوع کتاب: Science (General) سال: 2014 ناشر: CRC Press ویرایش:  2nd ed فرمت: PDF صفحه: 881 زبان: انگلیسی شابک/ISBN: 978-1-4822-1752-0, 148221752X ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان
تعداد صفحه(5):