فروشگاهی در باب عموم نیازمندی به فن هایی که در دانشگاه, کار و ... ممکن است برای یک مهندس (الکترونیک , مکانیک , هوافضا ,عمران ,مواد و...) پیش بیاید.

Advanced UAV Aerodynamics, Flight Stability and Control. Novel Concepts, Theory and Applications

Advanced UAV Aerodynamics, Flight Stability and Control. Novel Concepts, Theory and Applications Advanced UAV Aerodynamics, Flight Stability and Control. Novel Concepts, Theory and Applications Pascual Marqus, Andrea Da Ronch (eds.)   ترجمه عنوان: آیرودینامیک پیشرفته UAV، پایداری پرواز و کنترل. مفاهیم رمان، نظریه و برنامه های کاربردی موضوع کتاب: Technique سال:2017 ناشر: Wiley فرمت: PDF صفحه:766 زبان: انگلیسی شابک 9781118928684, 9781118928714 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

کتاب Routing Algorithms in Networks-on-Chip

کتاب Routing Algorithms in Networks-on-Chip Routing Algorithms in Networks-on-Chip By Masoud Danashtalab, Maurizio Palesi (auth.), Maurizio Palesi, Masoud Daneshtalab (eds.) ترجمه عنوان: الگوریتم های مسیر یابی در شبکه های بر روی تراشه موضوع کتاب:  NOC سال :  2014 ناشر:  Springer-Verlag New York ویرایش:  1 فرمت: PDF صفحه:  410 زبان:  انگلیسی شابک /ISBN: 978-1-4614-8273-4, 978-1-4614-8274-1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب Applied electromagnetics and electromagnetic compatibility

کتاب Applied electromagnetics and electromagnetic compatibility Applied electromagnetics and electromagnetic compatibility By Dipak L. Sengupta, Valdis V. Liepa   ترجمه عنوان : الکترومغناطیس کاربردی و سازگاری الکترومغناطیسی موضوع کتاب: Physics, Electricity and Magnetism سال: 2006 ناشر: Wiley فرمت:PDF صفحه: 511 زبان: انگلیسی شابک/ISBN: 9780471165491, 0471165492 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

Digital Integrated Circuit Design: From VLSI Architectures to CMOS Fabrication

Digital Integrated Circuit Design: From VLSI Architectures to CMOS Fabrication Digital Integrated Circuit Design: From VLSI Architectures to CMOS Fabrication By Hubert Kaeslin  ترجمه عنوان: مجتمع دیجیتال طراحی مدار: از VLSI معماری به ساخت CMOS موضوع کتاب: Technique, Electronics, VLSI سال: 2008 ناشر: Cambridge University Press ویرایش: 1 فرمت: pdf صفحه: 879 زبان: انگلیسی شابک/ISBN: 0521882672 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

کتاب Handbook of Blind Source Separation: Independent Component Analysis and Applications

کتاب Handbook of Blind Source Separation: Independent Component Analysis and Applications Handbook of Blind Source Separation: Independent Component Analysis and Applications By Pierre Comon, Christian Jutten   ترجمه عنوان: هندبوک جداسازی کور منابع: مستقل جزء تجزیه و تحلیل و برنامه های کاربردی موضوع کتاب: Mathematics, Applied Mathematics سال: 2010 ناشر: Academic Press ویرایش: 1 جلد: صفحه: 825 زبان: انگلیسی شابک/ISBN: 0123747260, 9780123747266 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان
تعداد صفحه(5):